Arirang obveznica (engl. Arirang bond)

Arirang obveznice su obveznice koje su denominirane u korejskim wonima, a izdane su na koreanskom tržištu od strane ne koreanskog društva ili vlade neke druge nacije.


Babuška obveznica (engl. Matrioshka bond)

Babuška obveznice su obveznice koje su denominirane u ruskim rubljima, a izdane su na podrucju Ruske Federacije od strane ne ruskog društva ili vlade neke druge nacije.


Blagajnicki zapisi (engl. Treasury Bill / Bill)

Vidi obveznica.


Bulldog obveznica (engl. Bulldog bond)

Bulldog obveznice su obveznice koje su denominirane u funtama sterlinga, a izdane su na londonskom tržištu od strane ne britanskog društva ili vlade neke druge nacije.


Certifikat o depozitu (engl. Certificates of Deposit – CD)

Certifikati o depozitu ili komercijalni zapisi (commercial paper) su u svojoj biti vrlo slicni obveznicama, ali se smatraju instrumentom tržišta novca jer je njihovo dospijece manje od 365 dana. Zbog toga se ne smatraju obveznicima.


Dospijece obveznice (engl. Maturity date)

Dospijece obveznice je dan na koji izdavatelj obveznice njezinu vlasniku mora isplatiti nominalnu cijenu obveznice. Sve dok je izdavatelj obveznice u tocno navedene kuponske datume isplacivao kupone tada na dan dospijeca osim isplate glavnice, nema dodatnih obveza. Rok dospijeca obveznica u velikoj je vecini slucajeva duži od jedne godine, a one "obveznice" koje imaju rok dospijeca manji od jedne godine ne smatraju se obveznicama, nego instrumentima tržišta novca (npr. certifikati o depozitu ili blagajnicki zapisi).


Emisijska cijena obveznice (engl. Issue price)

Emisijska cijena obveznice je cijena koju investitori placaju prilikom prve emisije obveznice na primarno tržište. U americkoj financijskoj praksi najcešci iznos nominalne vrijednosti obveznica jednak je 1.000,00 americkih dolara, dok je u Velikoj Britaniji taj iznos najcešce jednak stotinu funti sterlinga. Apsolutni iznos emisijske cijene obveznice jednak je nominalnom iznosu obveznice umanjenom za apsolutni iznos emisijskih provizija, koji je jednak umnošku nominalne cijene i emisijskih provizijskih stopa.


Eurodolarska obveznica (engl. Eurodollar bond)

Eurodolarske obveznice su denominirane u americkim dolarima, a izdane su na tržište koje nije locirano u SAD-u i to od strane izdavatelja cije sjedište nije u SAD-u.


Formosa obveznica (engl. Formosa bond)

Formosa obveznice su obveznice koji nisu denominirane u tajvanskim dolarima, a izdane su na tajvanskom tržištu od strane ne tajvanskog društva ili vlade neke druge nacije.


Dodatak obveznici (engl. Indenture or covenants)

Dodatak obveznici je dokument u kojem su specificirana prava držatelja obvenice. Prava po izdanim obveznicama mogu se mijenjati samo u slucaju ako su ih usvojila vecina vlasnika obveznica.


Letter